Utolsó kommentek

  • enamel (törölt): Respect. De hogy népszerű ezzel nem leszel, az 7cencség. :) (2011.02.14. 14:56) Az arany középszer
  • Gundel a Marson (törölt): Nostehát: Az áldozat azt mondta, hogy ő már megbocsátott. Azaz lezárta magában a dolgot. Innentől... (2010.01.26. 19:17) Pedofília és Polanski
  • Gundel a Marson (törölt): Na, ebbe majd bekapcsolódok. Jó hosszú cikk. Polanski nem pedofil. Egyelőre ennyit. (2010.01.25. 20:46) Pedofília és Polanski
  • szomorutojas: @tesz-vesz: a szomorú szó szerintem nagyon szép, van benne valami a hangulatfestô szavakból. Illes... (2010.01.24. 12:57) Pedofília és Polanski
  • tesz-vesz: @szomorutojas: és miért lettél szomorú? (2010.01.23. 21:58) Pedofília és Polanski
  • Utolsó 20

Kultúra

Pedofília és Polanski

2009.10.03. 15:58 :: szomorutojas

Valahol a pszichológia fejlôdésében a gyermekkori traumák kihatása a felnôtkorra szépen lassan bizonyított tény lett, így a gyermekkor fokozott védelme egyre nagyobb hangsúlyt kapott a modern nyugati társadalmakban.

Ettôl teljesen függetlenül a gyermekkori halandóság sikeres csökkentésével megjelent a családtervezés fogalma, ami azt takarja, hogy a megfoganás és a felnövekvés igencsak valószínû ok-okozat.

Szintén ettôl függetlenül a modern nyugati társadalmakban kialakult egy egyre stabilabbnak tûnô értékrend, amely szerint a felnövekvô gyermekeket minél nagyobb gazdasági jólétben, minél nagyobb gazdagságban és minél hosszabban kell nevelni, hogy a társadalomnak kellôképp hasznos tagja legyen, a befektetéssel arányos magas jövedelme folytán pedig nagyobb értéket képviseljen.

Ennek egyik következményeképp a jog a szexualitásra alkalmasságot elválasztotta a biológiai alkalmasságtól, és egy másik biológiai folyamattal, az átlagosan elvárható társadalmi éréssel hozta párhuzamba. A társadalmi érettség és szellemi érettség szükségszerûen korrelál, mivel a kor elôrehaladtával a felhalmozott tudás minél nagyobb részét képes megszerezni, ennek következtében egyre alkalmasabbá válik arra, hogy a társadalomban elfoglaljon valamiféle önálló helyet. Tehát ma nem akkor vehet részt szexuális élményben egy ember, ha biológiailag alkalmas, hanem akkor, ha a feltételezzük róla, hogy érett rá. Ezen jogi fejlôdési foknak az alapja a fent említett három ok:

  • a pszichológia szerinti gyermekkor vége
  • a várható (és fennmaradó) gyermekáldás gazdasági igényeinek kielégítése
  • a társadalmi felnôttkor elérése, tehát a modern elvárások szerinti gyermeknevelésre való alkalmasság

Egyértelmû, hogy ez a folyamat relatíve újdonság, ráadásul folyamatosan változik, valamiért egyre kiélezettebb erre a társadalom, elég az elmúlt hetek híreit megnézni, Brazíliában egy apát tartóztattak le, mert megcsókolta a lányát, egy másik családot meg azért hurcoltak meg, mert lefényképezték a lányukat fürdés közben. Fontos tehát meghatározni, hogy miként válik áldozattá valaki, mikortól számít áldozatnak.

Az áldozatok között el lehet választani azokat a fiatalokat, akik tudják, hogy a felnôtt mit akar tôlük, tehát a maguk szellemi felkészültségével áruba bocsátják magukat (ami nem egyenlô a prostitúcióval, inkább az idôsebb pénzes emberekhez vonzódó attraktív fiatalok jelenségével mutat párhuzamot, amely nem mutat  nagyobb szellemi fejlettséget mint ha az elkövetô a cukrosbácsit követné). A fiatalok másik kategóriája az, aki teljes mértékben áldozata a felnôttnek, nem tudja az mit akar, és a gyermeki szemmel csábító ajánlat másik oldalát nem látja.

Ez az áldozati oldal, és mind a jog, mind a társadalmi megítélés, mind a pszichológia (esetenként a pszichiátria) számára létezô jelenség a másik oldal is, az agresszoré. Az esetek jelentôs részében az agresszor oldalán nem olyan ember áll, aki tudomásán kívül áldozatává válik ennek a társadalmi változásnak. Nem az arab és indiai kúlturkörben mindmáig természetes gyermekházasságok (gyermekek egymással, vagy felnôttel történô összeházasítása) felnôtteit tartoznak ebbe a körbe, hanem azok -újfent hangsúlyozom, az esetek jelentôs részében- akik valóban pedofilek tehát gyermekkorúakhoz vonzódnak, illetve azok, akik valamilyen okból kifolyólag saját korosztályukkal nem tudnak kapcsolatot teremteni, és szükségük van a kor és a társadalomban már elfoglalt pozíciójuk által nyújtott elônyre.

A határesetek száma is óriási, azonban ezek az esetek jelentôs hányadánál nem jutnak a jog elé, legfeljebb a közvetlen környezet megítélése változik. Az a 19 éves, akinek 17 évessel van kapcsolata nem válik pedofillá, noha a jog elôtt egyikük nagykorú, a másik pedig fiatalkorú. Ugyancsak nem lesz alanya az a 15 éves, aki egy 13 évessel kezd kapcsolatba (akár egy gimnáziumi gólyatáborban), mert valamiképp a társadalmi megítélés legfeljebb megvetéssel kezeli, de semmiképpen sem tartja veszélyesnek. A gimnáziumi tanárt, akinek viszonya van egy diákkal, elítéli a társadalom, de veszélyességét tekintve megoszlanak a vélemények.

Az agresszori oldalon tehát azokat a felnôtteket ítéli el a jog és a társadalom egyértelmûen, akik a gyermekkorúakhoz vonzódnak gyermekkorúságuk, vagy felkészületlenségük miatt. Egyértelmûen nem a szexuális tapasztalatlanság a vonzerô, sokkal inkább az érzelmi vagy testi fejletlenség, amibôl a kettô jog elôtt nem, de társadalomtudományi szempontból egyértelmûen elválasztandó. A testi fejletlenséget keresô, ahhoz szexuálisan vonzódó felnôttek számára komoly piac van a jog elôtt felnôtt nôk között. Elegendô a lolita szóra (ami már régen elvált Nabukov regényétôl) rákeresni, és egészen komoly kínálat van azokból a lányokból, akik akár lehetnének kiskorúak is, de testük mutogatása megáll a jog elôtt. Vajon ez kiskapu a rendszeren a gyermekekhez vonzódóak számára, vagy azok, akiket a gyermekhez szexuálisan vonzódnak kimondottan a jogi szempontból gyermekeket keresik? 

A lolita képeket nézegetve látszik, hogy a gyermekséget akarják hangsúlyozni a képek készítôi, a lányok copfot viselnek, sablonos gyermekszínû szobákban vannak, nem ritkák a környezetben a plüssállatok, minden azt akarja hangsúlyozni, hogy itt kislányokról van szó. Tipikusan nem hivalkodó fehérnemût hordanak, testtartásuk sem akar hivalkodó lenni, legalábbis nem a hivalkodásnak abban a vizuális értelmében, amit a pornográf tartalmaknál a felnôtteknek számító nôktôl megszoktunk.

Természetesen a fejletlen testhez vonzódásnak van az az extrém formája, amilyen fejletlent már nem lehet nagykorúak között találni. Ennek az szélsôséges ízlésnek már nem tud eleget tenni fejletlen nagykorú, ezek az agresszorok a pedofilok, akiket a társadalmi megítélés annak tart, azok, akik kizárólag gyermektestûekhez vonzódnak, akik ráadásul kizárólag fejletlen személyiséggel és fejletlen testtel tudják elképzelni az együttlétet. 

Egy kis kitérô:

Ezzel gyökeres ellentétben áll az a kép, amely a napokban lett híres, amin egy egyértelmûen gyermekkorú lányt felnôttesen kihívó pózba állítottak. A képen egyértelmû és szándékosan hangsúlyozott az ellentét a lány kora és a póz között, tehát a célja és célközönsége is egyértelmûen más, mint a gyermekeket (vagy jogilag felnôtteket) gyerekként beállító képek esetében. 

Valószínûleg ez az a kép, amit a valódi pedofil elképzel, a felnôttként viselkedô gyermek.

Kérdéses, hogy agresszor lett -e a fénykép készítôje pusztán a fénykép elkészítésétôl, és áldozat lett -e a fénykép alanya. Fôként annak tükrében érdekes ez, amiképp meghurcolták a saját lányukat fényképezô családot ld. fent.

Az agresszorok másik köre az, aki azért létesít kapcsolatot gyermekkorúakkal, mert a saját korosztályával nem tud. Olyan fiatalokat keres, akik nem utasítják vissza, hiszen pusztán a kora, és az anyagi függetlensége vonzó. Ezt a típust nem a testfelépítés vonzza, hanem valójában a szellemi kiskorúság, ami nem jár szükségszerûen külsôre testi fejletlenséggel, amiképp a nagykorúság sem jár szükségszerûen fejlett testtel. A pedofilok egy másik köre szexuális kapcsolatot nem is keres, csak szoros érzelmi kapcsolatot gyermekkorúakkal, ami ettôl megszûnik büntethetônek lenni, azonban pontosan ugyanaz a jelenség.

Újabb kitérô:
Érdekes módon az alapvetôen férfiközpontú szemléletünknek köszönhetôen azt hisszük -és eddig én is csupán a gyermektestû lányokról írtam- hogy a gyermekekhez vonzódás (akár szexuálisan akár csak érzelmileg) kizárólag férfi tulajdonság. A nyugati társadalmon belül is megoszlik a megítélése, ha egy fiatalkorú fiú szexuális kapcsolatot létesít egy felnôtt nôvel, azt sokkal kevésbé tartjuk a gyermek fejlôdésére veszélyesnek, legalábbis Európa eddig ebbôl a szempontból megengedôbb. 

Emellett a fiatal fiúkhoz vonzódó férfiak esetében még súlyosabb a társadalmi megítélés. 

A jog minden esetben az agresszort bünteti -ezért használtam én is ezt a szót-, mivel egy felnôttôl elvárja, hogy tiszteletben tartsa a jog és a társadalom azon szokásait, ami életkorhoz köti a szexuális kapcsolatot. Abban az esetben is elvárás ez, amikor a gyermek látszólag tudatában van a szexuális hatásának, illetve tisztában van a szexualitás mûködési mechanizmusával.

A kérdés azonban bizonyos esetekben nyitott, mi is a büntetés oka és célja. Alapvetôen (ld. pszichológia) az a feltételezés, hogy az egészséges szellemi fejlôdésnek a megfelelô korban és megfelelô módon átélt szexuális élmény fontos része. Az a felnôtt, aki ezt a természetes folyamatot megzavarja, egyértelmûen alanya a társadalmi bosszúnak, illetve mivel feltételezhetôen a magatartása nem változik, az elkülönítése preventíven is fontos. 

A konkrét esetben azonban két dolgot szögezhetünk le: Polanski az eset óta eltelt 30 év alatt nem követte el újra a cselekményt, tehát feltételezhetôen ha vonzódik is a gyermektestûekhez, ezt sikerült a jog elôtt feddhetetlen módon kiélnie, a prevenció tehát ez esetben (a fogalmi zavar is izgalmas, utólagos prevenció) értelmetlen.

A másik a társadalmi bosszú, ami az egészséges fejlôdés megzavarása felett érzett düh vált ki. Azonban szintén az idô nem igazolta ebben az esetben a megzavart fejlôdés káros hatását, lévén hogy az áldozat felnôtt, és felnôtt személyiségként sem kívánja az elkövetô megbüntetését. A bosszúnak ezen részét ugyancsak árnyalja, hogy a gyermek már nem volt szûz amikor Polanskival találkozott, tehát az egészséges fejlôdését már megzavarta korábban egy ismeretlen. Ez nem csökkenti a tettet, ugyanis feltételezhetôen Polanski nem tájékozódott errôl, és mérlegelt ennek tükrében, feltételezhetôen ugyanúgy elkövette volna tettét, ha a kislány szûz. Ha analógiát akarnánk keresni, a bosszú szempontjából -ugye a fejlôdés megzavarása- ez olyan, mintha egy kirabolt házat újra kirabolna valaki. (az analógia nem az áldozat szempontjából jó, hanem a bosszú indoka szempontjából)

Polanskit ennek ellenére természetesen utol fogja érni a társadalom bosszúja, egyrészt mert a modern társadalmak kitartanak amellett a többször cáfolt gondolat mellett, hogy a büntetés visszatartó hatású a többi potenciális elkövetô számára, másrészt mert híres, és a jog elôtti egyenlôséget nem is lehet szebben kifejezni, mint egy híres ember ellen 30 éve hozott ítéletnek a végrehajtásával.

199 komment · 5 trackback

Címkék: gondolatok fogalmak magatartas mitosz

A bejegyzés trackback címe:

http://tojas.blog.hu/api/trackback/id/tr541425160

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Előítélet 2009.10.05. 09:50:38

A hétvégén volt bőven időm, hogy elmenjek moziba és megnézzem a District 9 nevű amerikai filmet. A film maga (szerintem) pocsék volt, nagyon untam, de a tartalma és mondanivalója igencsak elgondolkoztatott. A poén nem akarom ellőni, röviden, ami a beje...

Trackback: A szüzességárus 2009.10.05. 01:16:00

 Jött hozzánk a krimóba eggy üzletenber, aki felajálotta a lányának a szüzességét eggy bizonyos összegér, hogy legyen mit a neveltetésére költeni, meg a tejbe apritania, amikor már felnő, de monta a Ferenc, hogy értelmiségi szempontbol az a bizony...

Trackback: Pedofil rémálom egy fürdőkádban 2009.10.04. 21:14:28

Ajjaj, súlyos problémák hömpölyögnek a világban. Pedofil őrültek garázdálkodnak szerte-széjjel, látszólag békés polgárnak álcázva magukat. Lassan már a spájzban vannak, lekvárok és füstölt sonkák mögé bújva lapítanak. Ezek a gazok bármikor szembejönnek ve…

Trackback: Pedofil rémálom egy fürdőkádban 2009.10.04. 21:07:07

Ajjaj, súlyos problémák hömpölyögnek a világban. Pedofil őrültek garázdálkodnak szerte-széjjel, látszólag békés polgárnak álcázva magukat. Lassan már a spájzban vannak, lekvárok és füstölt sonkák mögé bújva lapítanak. Ezek a gazok bármikor szembejönnek ve…

Trackback: Miért kell megbüntetni Roman Polanskit? 2009.10.04. 20:13:55

Így szombat délelőtt talán nem felesleges elgondolkoznunk kicsit azon a jelenségen, ami Roman Polanski letartóztatása és lehetséges börtönbe csukása körül kialakult. A tényeket mindenki ismeri - több évtizeddel ezelőtt Polanski leitatott, bedrogozott é...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

didaktikus 2009.10.04. 21:10:15

@Siona: "a kislannyal analisan kozosult. nem is tagadta. 13 eves gyerekkel, aki ebbe bele is halhatott volna" Szerintem meglehetősen tájékozatlan vagy az anális szexxel kapcsolatban. Kérlek idézz egy forrást ami az anális szexet, mint halál-okot pl a villámcsapáshoz hasonlítja.

"Akinek ezek utan kerdese van afelol, hogy az ilyen tipusu tetteket buntetni kell vagy nem" Nem az igen vagy nem a kérdés, hanem, hogy milyen módon és milyen eljárás után.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:11:25

@Idet: Nem vagyok nô. Ugyanakkor tizennégy évesen szült nôket elég sokat láttam, tehát lehetséges, és az apjaik nem voltak börtönben, tehát a társadalom és jog sem talál kivetnivalót benne mindenhol.

Azt pedig, hogy a mi kultúránk értékeit általánosnak és kivételesen hibátlannak tartjuk, arra jó emlékeztetô Pizarro munkássága.

phaidros 2009.10.04. 21:12:25

@kung-fu: a lengyelek külön viccesek voltak, felháborodottan védik a hazájukfiát, közben meg elfogadták a kémiai kasztrációról szóló törvényt.

Ami egyébként szerintem követendő, ha a dolog bizonyítható. Itt megint ez a gáz, nem olyan jól működik az igazságszolgáltatás, hogy végleges megoldásokat hajtsanak végre a delikvenseken. Sehol. :(

OFF: most olvasom, az iráni elnök valószínűleg zsidó származású. Vajon a jobbik most hirtelen megszakítja a kapcsolatot velük? :D

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:12:58

@phaidros: nem értem miért nem érted miért nem értem ;) nem akarom érteni, mert teljesen feleslegesnek látom nekiállni a bloghu második kedvenc témájának, amikor itt a harmadik kedvenc van terítéken. ;)

Idet 2009.10.04. 21:14:02

@lunanyuszi: Aha, igazad van. Bár, ha az ember szerelmes, seperc alatt rá tud jönni a dolog nyitjára, sőt, azonnal fejlesztésbe is kezd...

Még @szomorutojas-nak: Indiában a fejletlen, satnya, csenevész, mindenféle bajjal megvert gyerekek a szülésre még alkalmatlan gyermekfeleségek miatt jönnek a világra. Még ma is. A legtöbb helyen nyista érzéstelenítés, nuku császármetszés. Nem egy leányálom, hogy stílusosan fogalmazzak.
Van egy-két rémtörténetem az arab és a távol-keleti világból is, de inkább nem bocsátom közre őket.

pucros 2009.10.04. 21:14:24

@phaidros: A posztban éles ellentét feszül az intellektuális kifejezésmód és a tartalom között. Előnyére szól, hogy sok minden terítékre kerül. Viszont nem árulja el, hogy ezt a sok mindent szerinte hogyan kellene valahogy egymás mellé illeszteni: nem bátor kimondani hogy szerinte melyik adalék mi ellen vagy mi mellett volna érv. Így végső soron nem mond semmit, legfeljebb sejtet. Ahol mégis összefüggéseket tételez, ott ezek látványosan nincsenek: az egyik ilyen bakugrást én is és Pók is említettük, a másik az a pont, ahol az árnyalni ige a posztban is szerepel: "A bosszúnak ezen részét ugyancsak árnyalja, hogy a gyermek már nem volt szûz amikor Polanskival találkozott, tehát az egészséges fejlôdését már megzavarta korábban egy ismeretlen." -- itt is egyszerre többet lépett, nagyvonalúan átugrott afölött, hogy a "tehát" egyik oldala nem következik a másikból.
Ezért mondom, hogy a fogalmazásmód itt egy csillogó máz (lehet hogy rosszindulatú voltam, és fel kellene tételeznem, hogy ez mindenki számára nyilvánvaló, és természetesen senki nem esik hasra ettől, hanem az írás velejére összpontosít), a sok szempont körbejárása az önmagában jópont lenne, hanem ahol egyáltalán megpróbálja összerakni a mozaikkockákat, ott durva melléfogást találni. Röviden szólva, az árnyalással semmi baj nem lenne, hanem itt "árnyalást" látunk, ami ijesztő.

phaidros 2009.10.04. 21:15:50

@szomorutojas: OFF és mi az első kedvenc?

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:18:47

@phaidros: OFF cigáááány!!, valójában ez a negyedik mert az áldozat nem fiú volt.

kung-fu 2009.10.04. 21:19:23

@phaidros:

Ez a kémiai kasztráció nem végleges. Havonta kell adni egy libidócsökkentő injekciót. A többszörös visszaesők esetén kevés a kétely a bűnösség tekintetében.

Idet 2009.10.04. 21:19:35

@szomorutojas: Értem. Azért nem kellene, hogy ez legyen a tendencia.

A testileg fejlettek képesek szülni, persze. De elég felnőttek a gyerekneveléshez? Csecsemőgondozás, éjszakázás, egypercednincs, és a dolog pénzügyi része? Szerinted, ahogy a mai tizenéveseket elnézzük, jó ez? A majd felnövekvő csemetének is?
És ne gyere extrém esetekkel! Azt én is tudok!

kung-fu 2009.10.04. 21:23:28

A poszt sok mindenről szól, de az kimaradt, hogy Polanski pezsgővel leitatta, majd benyugtatózta a kislányt, mielőtt megerőszakolta volna. Ez így elég tudatos tettnek tűnik.

phaidros 2009.10.04. 21:24:44

@pucros: "A posztban éles ellentét feszül az intellektuális kifejezésmód és a tartalom között."

jó-jó, én értem, de be kell látnod, hogy ez is csak egy vélemény. Én pl. nem így látom.

Egyébként, Nálad a lényegi pont az volt szerintem, hogy nehogy már megmagyarázzuk, mert a pedóknak ez jó, és ebből építed fel a cikk kritikáját, ami a tartalmi helyett minőségre és a szerző kvalitására megy.

"Így végső soron nem mond semmit, legfeljebb sejtet."

Most nem mondod, hogy ez gond, ha így van? Bár szerintem eléggé mond: azt mondja, hogy vannak még ezek a szempontok is, amik árnyalják a képet.

A fogalmazásmód nem máz, egészen másról van szó: Tojásnak a tanult szakmájához tartozik, amit terepen is űzött egy darabig, és e szakma szempontjai alapján nézi a kérdést. Ha valaki olyan körökben jár, olyan társadalmakban, ahol teljesen természetes a 14 éves anya, akkor nyilván ezt a kérdést is meg tudja mutatni egy más szempontból, és a biológiai részével kapcsolatos érvekre ő tapasztalati válasszal tud szolgálni (nem félreérteni :) ).

phaidros 2009.10.04. 21:25:57

@szomorutojas: OFF bajban lennének a helyzet értelmezésével, ha a csaj meg cigány lett volna, és már az iráni elnök sem segít :D

phaidros 2009.10.04. 21:27:30

@kung-fu: igen, eléggé. Emellett hivatkozni a beleegyezésre elég érdekes. Amit Siona beírt, az is hozzátett pár részletet a képhez - bár azt most nem tudom, a színésznő csak azt látta, hogy valakik kefélnek, vagy azt, hogy konkrétan ki az alany.

Engem a többi körülmény zavar.

Idet 2009.10.04. 21:27:48

@phaidros: Hát, én változatlanul azon a véleményen vagyok, hogy:
1. A lelki érettségi határ nem önkényes. Ezer pszichológust találhatsz, nem fejtem itt ki, hosszú.
2. A testi érettség a jó táplálkozás, az egészségügyi ellátás, általában a megfelelő körülmények függvényében nő (azaz az életkor csökken), azzal függ össze.
3. A lelki érettség ezzel fordítottan arányos. NEM az iskolában megszerezhető tudásra gondolok, és tényleg nem tudom, miért van így. Sejtéseim vannak.

phaidros 2009.10.04. 21:28:03

@kung-fu: akkor ez nem az, ami miatt Turing öngyilkos lett?

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:28:31

@pucros: kezdhetted volna így is. Teljesen igazad van, de igazából nem ellentét, hanem formátum nehézségeim vannak. Lényegesen többet akarok fogni egy bejegyzéssel, mint amit egy ülésben meg tudok írni, illetve amire a blogszerkesztô kényelmetlen környezete lehetôséget ad. Ennek következtében valóban nem fejtem ki eléggé az egyes részeket, és így a szöveg se nem gördülékeny, se nem elég összeszedett.
Mentségemre szolgáljon, hogy nem ebbôl élek, illetve, hogy az esetek 99%-ában olyanok az olvasóim, akik egyrészt ismerik az alapvetéseket, másrészt hajlandóak kitölteni az olykor óriási ûröket ok és okozat között.

A kifejezésmód az egyetlen, amit társadalomtudományi témák megfogásához ismerek, viszont sajátom, ellenben a mûfaj nem.

Az árnyalás számomra éppen azt jelenti, hogy megmutatom különbözô lehetséges oldalait, de nem magyarázom vagy tárgyalom, csupán árnyalom. Ha úgy tetszik, "árnyalom".

Sajnálom, hogy nem sikerült számodra kielégítô szöveget alkotnom.

lunanyuszi (törölt) · http://lunanyuszi.blogspot.com/ 2009.10.04. 21:29:02

@Idet: Sem Te, sem Tojás nem az európai maifiatalokról, nem a brit tinédzserterhességek sokaságáról írtatok, ami tényleg más kérdés, és sokkal inkább megközelíthető és megvitatható akkor is, ha nem vesszük le az európai szemüveget.
Az a világ, amiről Ti írtatok, más, nem is kicsit. Semmi köze az itthoni mai tizenévesekhez.

pucros 2009.10.04. 21:29:54

@szomorutojas: melyik a pontos fogalmazás, az, hogy pi értéke 3.1, vagy hogy 3.542351254643 ? Én azt mondtam, hogy leegyszerűsítésekkel operálsz, amikor azt mondod, hogy A-ból következik B, miközben csak akkor következne, ha továbbá C, D és az ábécé további betűivel jelölt állítások is igazak lennének, ami egyáltalán nem nyilvánvaló. Ez nem fröcsögés volt részemről, hanem kritika.

Meg kellene mondanod, hogy ha "az áldozat felnôtt, és felnôtt személyiségként sem kívánja az elkövetô megbüntetését", abból miért következne, hogy "az idô nem igazolta ebben az esetben a megzavart fejlôdés káros hatását".

lunanyuszi (törölt) · http://lunanyuszi.blogspot.com/ 2009.10.04. 21:31:20

@kung-fu: Ezek pusztán azért maradtak ki, mert nem erről szól az írás.

phaidros 2009.10.04. 21:31:55

@Idet: akkor miért tolták még lejjebb? Valamikor 16 év volt a liliomtiprás határa, ha jól tudom.

Mindenképpen önkényes, de én kifejtem, ha megengeded: azért, mert senkinél sem ugyanaz. Ez max. egy átlag lehet. Tehát nem azért büntetnek, mert az illető nem volt lelkileg érett, hanem azért, mert 16 (14) év alatti volt. És nem old meg semmit, csakúgy mint a gyilkosságért való büntethetőséget sem. Ha már sok kiskorú gyilkos lesz, a társadalom megint lejjebb kényszeríti a határt.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:32:46

@Idet: Nem, a mi kultúránkban nem alkalmasak rá, hogy felneveljék, erre utalok is a bejegyzésben. Máshol azonban lényegesen kevesebb tudás kell a fennmaradáshoz, amit át tud adni egy tizenéves is, illetve a közvetlen környezet is másként áll a közösségben növekvô gyerekekhez, mint a mi kultúránkban.

A tendencia érdekes kérdés, lélekszámban lassan többen lesznek azon kultúrák, amikben ez természetes. Gondolom arra gondolsz, hogy a mi kultúránk ne változzon ilyen irányba, erre valóban nincs esély.

Buzzword 2009.10.04. 21:37:58

@phaidros: Most biztos nagyon okosnak hiszed magad és elégedett vagy a lazán odavetett kulturális utalásoddal, de Turing a felnőtt férfiakat szerette, nem a kislányokat. Ne vonjunk már párhuzamot a korabeli bigott angol társadalom és a pedofília elleni egészséges ellenérzések között.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:42:01

@pucros: A pontos megfogalmazás az, hogy a kör kerületének és átmérôjének aránya, amely egy irracionális szám, számunkra azonban jelen cikkben megkívánt pontosságnál elegendô 2 tizedesjegyig ami 3.14.

Próbáld meg úgy olvasni az idézett mondatot, hogy a fejlôdés megzavarását behelyettesíted a pedofil erôszakkal.

" Azonban szintén az idô nem igazolta ebben az esetben a _pedofil erôszak_ káros hatását, lévén hogy az áldozat felnôtt, és felnôtt személyiségként sem kívánja az elkövetô megbüntetését."

Mivel szinonimaként használtam (egyik irányból erôszak, hatását tekintve a fejlôdés megzavarása), és jelen esetben a bosszú okaként írtam. Amennyiben azonban az áldozat nem kívánja a bosszút a cselekmény miatt, akkor azt nem mondhatjuk, hogy a társadalmi bosszú teljesen helytálló.
Valóban rosszul fogalmazott a mondat, remélem a megfelelô kiegészítéssel már letörölhetem magamról a vérprimitív egyszerûsítô cimkéjét.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:46:35

@pucros: OFF
teljesen mellékesen...
vajon miért és hogyan szokunk hozzá a másik durva szavakkal gyalázásához (jelen esetben az enyémhez), és csak pár kommentváltás után kezdünk kultúráltan írni?
Mert ha visszaolvasod az elsô kommentedet és az utóbbit, ez valóban kritika, amit köszönök is, azonban nem így indult.
Ez olyan szomorú így.
ON

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:47:37

@lunanyuszi: jaja, árnyalnám az ostobaságom mértékét.

Idet 2009.10.04. 21:48:36

@szomorutojas: Egyetértek. Ahol nagycsaládok, több generációs családok élnek együtt a megfelelő normák szerint, ott nem probléma,

Még a Pizzarro-dologban is egyetértek veled, de mennyire! És sajnos a katolikus egyház is sok kárt okozott az erőszakos térítésekkel. Kivétel talán a jezsuiták, de ott meg az egyházi bürokrácia csapott bele a lecsóba. Van is egy jó film erről, "A misszió". Ha nem láttad volna, nézd meg!

phaidros 2009.10.04. 21:51:34

@Buzzword: ha nem érted, miről van szó, miért engedsz a kényszerednek, hogy írjál? :)

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:53:27

@phaidros: mert ez egészséges és normális, nemondmár hogy nem tudod, gyanús vagy, csak nem vagy cigányzsidópedofil? ;)

Sutty 2009.10.04. 21:53:31

van, aki egész életében nem éri el azt a spirituális és fizikai állapotot, hogy saját gyermekét jó úton tudja tartani.. erről ennyit, hogy ki hány évesen alkalmas és mire.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 21:54:58

@Idet: a filmet nem láttam, köszönöm az ajánlást, ha tehetem megnézem.
A jezsuiták szerepe Dél-Amerikában nagyon különleges, kiváncsi vagyok mire koncentrál a film.

phaidros 2009.10.04. 21:56:30

@szomorutojas: most miért buktatsz le? :)

_Toto_ 2009.10.04. 21:59:08

Remek poszt, gratulálok!

Akárhogyan is relativizáljuk a tettet, egy 44 éves fószer közösült egy 13 éves gyerekkel.
Akár akarta a lány akár nem, és bármilyen eljárásjogi hibák is voltak - ezért a tettért önmagában rá kell rohadjon a műanyag lakat is Polanskira.
Főleg annak a nyilatkozatának a fényében, ami arról szól, hogy szerinte csak azért akarják megbüntetni, mert a bíró, az esküdtek, az ügyész, mindenki fiatal lányokat akar dugni csak nekik nem sikerült.
Köszönjük Polanski!

TE mit tettél volna ha a saját lányoddal történik mindez?

Idet 2009.10.04. 21:59:10

@phaidros: Előző kommentem 2. pontja,+ a jogi szabályozás mindig az élet mögött kullog, valamint a létező szocializmus világában, ami röpke 20 évvel ezelőtt még vígan exisztált, nem tudtak a lélek fogalmával mit kezdeni, extremisták tagadták is a létét. A pártokráciáról és a bürokráciáról etc. beszélek.

Engem a dolog jogi vonatkozásai nem túlzottan érdekelnek, nem értek hozzá. Kizárólag érzelmi alapon vitatkozom!

ergerberger 2009.10.04. 22:00:01

@lunanyuszi: "@ergerberger: A macikat nem pedózzuk le."

Elnézést, de ő kifejezetten Pedomaci, neki ez a specialitása:

pedobearpics.com

pucros 2009.10.04. 22:02:52

@phaidros: nem, az nem a kritika szempontjából volt lényegi pont, hogy "a pedóknak jó", hanem gyakorlatias szempontból tartom lényegesnek.

Szerintem Polanski tettét nem lehet párhuzamba állítani azzal, hogy pl. régi korokban 12 éves kor fölött már házasságot kötöttek, és néhol ma is a 14 éves leányanya normálisnak számít. Nem önmagában az az elítélendő, hogy tényszerűen szexelt egy kiskorúval. A lényeg az, hogy visszaélt a gyermek kiszolgáltatottságával, nem törődve azzal, hogy árt neki, kizárólag saját önös céljai kedvéért. Ugyanilyen elítélendő lenne, ha nem szexért hanem valami más, ugyanennyire önző motivációból okozott volna ugyanennyi fájdalmat és félelmet, ugyanezekkel az eszközökkel.

Na most ha szerintem a lényeg ez, akkor talán érthető, hogy nem érzem relevánsnak a mozaikkockákat.

phaidros 2009.10.04. 22:03:08

@Idet: érzelmi alapon teljes mértékben egyetértek. Ha saját lányomra gondolok, akkor még inkább, sőt a határt is még feljebb tolom - mint mindenki.

@ergerberger: nem félünk, a Szexuális Zaklatás Panda megvéd! :)

m.blog.hu/we/wecesfuzet/image/panda.gif

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:03:17

@_Toto_: amikor az éjszaka közepén ismert-ismeretlen bácsikkal elmegy bulizni?
Mondjuk a tükörbe nem néztem volna.

Idet 2009.10.04. 22:04:26

@szomorutojas: Arra. A különleges szerepre, meg, hogy az emberi rosszakarat képmutatással párosulva különlegesen nagy disznóságokat képes művelni.
Bocs, ez nem tartozik szorosan ide, de mégis: Jeremy Irons a főszereplő, és óriásit alakít.

phaidros 2009.10.04. 22:06:17

@pucros: azt hiszem, valahol mind másról beszélünk, talán pont a mozaikkockákat raktuk össze mind másként. :)

Teljesen egyetértek ezzel a konkrét véleménnyel a történtekkel kapcsolatosan, ebben nincs vita.

A Polanski-ügy többi részével van a gondom, arról, amit konkrétan tudunk, és a kérdőjelekkel.

phaidros 2009.10.04. 22:07:48

@szomorutojas: főleg h az anyja tudta hogy 13 éves. Reális.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:08:42

@pucros: nem a jogi szabályozás helyességét kérdôjeleztem meg, vagy általánosságban a pedofiloknak kerestem felmentést, hanem 30 évvel az elkövetés utáni igazságszolgáltatás értelmét kérdôjelezem meg ott, ahol sem az áldozat nem kéri a büntetést, sem az elkövetônek nem ismertek újabb ilyenirányú cselekedetei.

Nem a pedofileket védem, Zentai kiadatásáról ezt írtam:
"... Ez ma, 60 évvel a világháború után lassan börleszkbe fullad, de természetesen semmi ok nincs rá, hogy el nem évülô bûntények bûnöseit ne kutassák fel, és megérdemelt büntetésüket ne róvassák le velük. Ennek a típusú joggyakorlásnak egyértelmûen a bosszú a mozgatórugója, mert egy nyolcvan éves bácsi, a jelenlegi állapotok között elég valószínûtlenül ismételné meg a tettét, mitöbb korát és állapotát tekintve valószínûleg semmilyen körülmények között sem lenne képes megtenni. Mégis, a jog az jog, Zentai bûne nem évül el, így kiadták, hogy tárgyalását megtarthassák. ..."

Amikor a büntetés végrahajtásának praktikus természetes okai megszûnnek, értelmetlennek tartom a jog végrehajtását. Mindig.

phaidros 2009.10.04. 22:13:14

Amit én tudok, összefoglalnám:

- 13 éves csajt az anyja elenged egy hollywood-i buliba
- valami történik, amit csak vallomásokból tudunk
- anya feljelent
- anya és Polanski kiegyezne pénzben - itt főleg az anya érdekes (elengedte, majd pénzzel megváltaná - valahogy hitelesebb lenne az 50 év követelése)
- bíró azt mondja, mehet, ha Polanski vallomást tesz
- Polanski megteszi a vallomást
- bíró felrúgja az egyezséget, beleszarik a palacsintába (kicseszve a kedves mamával is) és ezt nyíltan hangoztatja
- Polanski megtudja (nem volt nehéz) és lelép

van valami fontos, amit kihagytam?

phaidros 2009.10.04. 22:15:36

@szomorutojas: nem értelmetlen. Az igazságszolgáltatás arról is szól, hogy átveszi tőlem a bosszút. Azaz nem én állom bosszút, hanem helyettem az állam. Így tart kordában minket.

A bosszú szerintem egészséges dolog, a tett és következmény alapján. Nagy baj az, ha tett következmény nélkül maradhat - miért ne állnék akkor én bosszút?

phaidros 2009.10.04. 22:16:58

@szomorutojas: és ha az áldozat ebben az ügyben követelné a bosszút? Akkor értelmessé válna?

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:17:00

@Idet: a kortárs dél-amerikai társadalomtudósok egy része azon a véleményen van, hogy a jezsuiták -minden visszás cselekedeteik ellenére- sok vérontást elôztek meg a közvetítô szerepükkel. Ma nem tûnik különlegesnek, de szinte mindegyik beszélte a környékbeli törzsek nyelvét! Nagy szerepük volt az ottani népek vallási rítusainak elkatolizicálásában, illetve a természeti istenek keresztény megfeleltetésében is, aminek következtében fennmaradtak. Egyes állítások szerint nem véletlenül.

Mások viszont pontosan arra koncentrálnak, hogy keresztényekhez képes mennyire véresen viselkedtek. Ezek élô tudományos viták ma, és rendkívül érdekesek.

pucros 2009.10.04. 22:18:32

@szomorutojas: ne szomorkodj! ha visszaolvasod, vérprimitívnek nem téged mondtalak, hanem azt, amit leírtál. Én sem tudtam, milyen stílus nem vonja el a te figyelmedet a mondanivalómról:)
Azt hiszem direkt jó, hogy fogalmam sincs, valójában te magad ki vagy és mennyire vagy okos ember, így legalább ez nem befolyásolhat az írásod értékelésében.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:19:20

@phaidros: ha belegondolsz elég önkényes a közvádas és a magánvádas büntetések elválasztása. Tehát hogy mely esetekben veszi át automatikusan tôled a bosszút.
Az elválasztás indoklása a társadalomra való veszélyesség, amit ez esetben (így utólag) megkérdôjelezek.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:21:33

@pucros: béke :)
Szívesen meginvitállak más írásaim olvasására, van bôven választék, a kritikát pedig szívesen látom.

Idet 2009.10.04. 22:24:17

@_Toto_: Teljes mértékben egyetértek.
A jogi csűrcsavar csak arra jó, hogy relativizálja a tettet és elkenje a felelősséget.
Minden amerikai jogászos filmben ezt látni+ott volt O.J.Simpson. Pénzt elő, katyvaszból kimos, ég leszakad a nyilvánvaló igazság, azaz hazugság láttán, amit még bírói ítélettel is szentesítenek.
Ez engem elborzaszt. Tudom, tudom, a vádlottnak joga van a védelemre, meg az ártatlanság vélelme, meg esküdtek és bizonyítékok. De a gyilkos megmenekül, a pedofilt mentegetik és megmentik a végén.
Ebbe az irányba menjünk mi is?

Idet 2009.10.04. 22:27:08

@szomorutojas: Tudnál forrást? Ez érdekel! Német nyelv nem akadály.

Bizonyos mértékig a vuduval is ez volt a helyzet.

pucros 2009.10.04. 22:28:30

@szomorutojas: a bosszú rettenetes dolog, az igazságszolgáltatás nem is szabad eszerint működjön, viszont valamennyire mégis ki kell szolgálnia a társadalom igazságérzetét, hiszen az egyik vállalt szerepe az, hogy lehetőség szerint okafogyottá tegye az önbíráskodást.
Az igazságszolgáltatásnak ez is értelme: senki ne gondolja, hogy a továbbiakban neki kell kézbe vennie a pedofilok megbüntetését, hiszen lám a jogrend futni hagyja ha már 30+ évig sikerült meglógnia.
A másik a példastatuálás: igen, ez is a büntetés mellett szól.
A harmadik, a bűnismétlés megelőzése pedig most már talán tényleg értelmetlen.

pucros 2009.10.04. 22:29:43

@szomorutojas: köszi, ránézek majd:)
béke veled is.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:36:20

@pucros: a példastatuálásban én jelenleg azon az oldalon vagyok, akik azt gondolják, hogy a szigorú büntetés nem elrettentô hatású. Ez egy folyó számháború, meglátjuk mi lesz a stabil állapot.
Az igazságérzet természetes, ezért is írtam, hogy a jog elôtti egyenlôség demonstrálására kiváló lesz elítélni.

Amire eddig nem gondoltam soha, és érdekes gondolat, az önbíráskodás megelôzése. Felmerül bennem, hogy jelen esetben ki önbíráskodna -hacsak nem egy önjelölt-, de általános indokként érdekes.
Ha az általunk kinevezettek nem büntetik meg, megbüntetjük mi. Ez valahol analóg arra, hogy -állítólag- a börtönben az elítéltek tovább büntetik egyes elkövetôket, míg másokat nem, a bûncselekmény jellegétôl függôen. Mintha maguk az elítéltek kevesellnék a börtönbüntetést, amit csupán hosszában szabályoz a jog.
Ez érdekes, és ha ez valóban létezô jelenség, akkor igazat kell adjak neked.

Idet 2009.10.04. 22:38:40

@lunanyuszi: Jesszus, elvesztettem a fonalat! De Niro hol és miért???

Siona 2009.10.04. 22:39:59

1. lunanyuszi:

kiraly valasz. ilyet en is tudok, tessek:
"akik valaszoltak, azok fele meg vagy nem olvasta el, vagy nem érti. Ezzel nem lehet túl sokat kezdeni"

2. szomorutojas:
a te valaszod, amelyben ismetelten okitasz attetelesen pokot, kozvetve engemnem tartalmazzak ismet a valaszokat, amikre korabban ramutattam - vagyis hogy negligalod a koncepciodba nem illo felveteseket - ime a kovetkezoek (idezem poktol):

"A törvény jobb híján meghúz egy határvonalat, lévén, hogy nincs lehetőség arra, hogy minden embert akár havonta teszteljünk, és megállapítsuk, hogy nagykorúnak tekinthetjük-e szellemi, érzelmi és fizikai fejlettsége alapján."

Nos, erre nem talaltam valaszodat - bar te vmi egeszen masra gondoltal, amikor a szorszalhasogatast emlegetted nekem szolo valaszodban.

En varom meg mindig a valaszt, a cikkben szepen felepitett teoria milyen erdemleges tanulmanyokat mutat fel, amit Amerika, vagy a nyugat torvenyhozoi nem ismernek szerencsetlenek es ezert meg mindig uldozik Polanszkit, pedig ugyan minek is, mindenki elfeledte, senkit nem ert kar, csak a bosszuvagy hajtja a nepeket.

En erdekesnek talalom, hogy az ugyfelet vedo ugyveden kivul nem a birok es ugyvedek rendeztek szimpatiaszavazast, hanem muveszek, a mindig figyelemre es nepszerusegre ehes politikusok, es un. humanistak (illetve magukat esetleg annak gondolok).

Nem latom irasodban a felnott, kozeporu ember felelosseget, bar tudom, mindenki szeret kibujni az elkovetett hibak alol. Megbocsatani is meg lehet az aldozat reszerol. A torvenynek nem. Azert van. Hogy a torvenyek heyesek-e, nos, ez a kis eszmefuttatas fent nagyon csekelyke, hogy ezt bizonyitsa. Hogy erdekek vannak az ugyben, ketsegtelen. Minden ugyben vannak, miota a vilag all.

Ha a megbocsatas annyira bevalt volna, akkor mar ketezer eve az egesz nyugati vilag lubickolna benne, beleertve a Vatikant is, de meg nekik sem jott ossze.

Es csak ismetelni tudom magam: nem latom, hogy a felvetesekre egyenes valaszt adnal. Az nem valasz, hogy az olvasok (finom szavakba burkoltan) hulyek, mert nem ertik, amit irtal, vagy ugysincs igazuk (ha mar vmiben nincs igazuk, akkor nyilvan hehehe), ezert minek is valaszolni. Tartok tole, hogy neked nincs igazad az un. "Abszolut Igaz"-at nezve.

3. Anonymus

Nos, en valoban szemely szerint nem probaltam az ilyen "elvezeteket", csak keves (olvasott) informaciom volt. Valamint nokent minimalis tapasztalatom, ugymint: szuzesseg elvesztese (15), fiatalkori szex, ugyebar (2 eves kapcsolat, jo szex, teszem hozza)- de tevedes azt gondolni, hogy diadalmenet volt az elejen.

Nos. Az emberek anatomiaja egyeni, van, akinek jol esik, en nekem nem megy (most mar 30 folott miert is ne?). Nem irigylem azokat, akiknek igen.

De! Hogy egy 13 eves, meg fejlodesben levo fiatal lanykanak k.vara fajhatott meg bedrogozva is (meleg haverjaim is un. lo-drogot hasznaltak meg felnott fejjel is aktus elott), az fix.

Lentebb az igazsag kedveert osszeszedtem par infot (remeltem, hogy a korabbi olvasmanyaim megsem voltak teljesen hulyesegek, de utana kellett jarnom most), majd nezd meg, plz.

Masik felvetesed, hogy igazsagos lesz-e az eljaras, az itelet.

En nem aggodok Polanski miatt e teren sem. Nagy figyelmmel fogja a media kovetni ezt az esetet, senki nem fogja magat kitenni egy tul eros, vitathato iteletnek (persze ez mindenkinek szubjektiv).

Ha megis lehuzna negy evet akar, akkor sem sirnek utana. Biztos, hogy nem blamaljak magukat es nem fogjak a fekak koze becsapni, vigyaznak ra, mint egy himes tojasra. Legalabb nem lesz ereje szegeny bacsinak Thaifoldre utazgatni a kislanyokhoz, teveje is lesz, na (ez persze az en szubjektiv bosszuvagyam, es szeretem, megvan a tarsadalmi fontossaga ennek is). Volt szep harminc eve, masnak meg nem, oruljonn neki. meglogott, most meg elkaptak az eletmudijaval. Sztem mindenki ismeri a vaj meg a nap esetet.

Nem feltem. Nem feltek senkit, aki nokon vagy gyerekeken vgy ferfiakon, idoseken eli ki tetterejet es hatalmat.

Amugy nyugi, nem fogjak 2 evnel tobbre lecsukni (meg fel evre sem sztem, bar a szokesert lehet). Egy jo kefeles kislanyokkal ennyit meger nem? Plane, maganzarkaban.

Na jo ejt!

Ime a hamarjaban osszedobott anal-szex adatok:
www.ejf.hu/hefop/tantargyak/gyermekbantalmazas/03_rossz_banasmod_valfajai.html

A szexuális bántalmazás több területen is súlyos következményekkel járhat:

fizikai sérülések keletkezhetnek (alhasi fájdalmak, sebek, repedések a nemi szervek vagy a végbél környékén, vérzés ugyanitt, stb.), ezek halmozottan is előfordulnak és orvosi segítség hiányában akár a gyermek halálához is vezethetnek, pl. a sebek elfertőződése miatt.

Egy tablazatot meg szerettem volna idevagni, amely egy tanulmanybol van, de nem sikerult bemasolni :(

Kenytelen vagyok begepelni (csak par kiemelt adat):
Results of treatment of rectal injuries (Death of Sepsis or MOF):

1983- 52 betegből - 8 halott
1988- 26 betegbol - 4 halott

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.04. 22:40:25

@Idet: netes forrást még spanyolul sem sajnos, folyóiratot is csak spanyolul

Ami ebbôl a vitából most látszik, az az andoki spiritualitásnak nevezett vallásszerûség újraéledése, különösen most Evo Morales elnök alatt és segítségével. Most folyik a struktúrák visszaállítása, persze a szokásos túlzások mellett.

Idet 2009.10.04. 22:47:29

@szomorutojas: Nem net-forrásra gondoltam, inkább könyvre. De nyilván még nagyon friss a dolog. Azért köszi!@lunanyuszi:

Idet 2009.10.04. 22:49:58

@lunanyuszi: A hülyeséget semmi sem menti, de már fáradt vagyok. Egész nap olvastam és szerkesztettem, azaz dolgoztam, az agyam kicsit lötyögős már. Kössz!

lunanyuszi (törölt) · http://lunanyuszi.blogspot.com/ 2009.10.04. 22:51:15

@Idet: :D ugyan, elég fejkapkodós egy beszélgetés volt.

didaktikus 2009.10.04. 23:01:47

@Siona: Alapos vagy.
Szerintem az USA-ban meg fogják próbálni rendesen elásni. Ez nem baj, sőt - csak tegyék egy alapos és körültekintő eljárás után, amiben bűnösnek találják.

Anális szex területén teljesen ellentétesek a tapasztalataim. Persze észnél kell lenni és sikosítani.

Komolyabb sérüléshez szerintem vagy durva erőszak, vagy nagyon fiatal áldozat kell.

Idet 2009.10.04. 23:16:44

@lunanyuszi: Mindenkinek jó éjszakát,McBride, akarom mondani Idet kiszáll!

gitáros 2009.10.04. 23:36:46

"Az a 19 éves, akinek 17 évessel van kapcsolata nem válik pedofillá, noha a jog elôtt egyikük nagykorú, a másik pedig fiatalkorú."

Azt az apróságot se kéne figyelmen kívül hagyni, hogy a "belegyezési korhatár" Magyarországon 14 év és nem 18...

Fat Jew Biatch 2009.10.04. 23:48:54

Az ilyen dolgozatokra adnak jelest gimi másodikban?

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2009.10.05. 00:15:31

Üljön.

Bosszúból? Nem, de dühösnek, dühös vagyok azokra a tisztelt sztárművészekre, akik mindenféle hablattyal akárják megvédeni Polanski tettét.

Valemmennyit ülni fog. De hamar ki fogják engedni. Helytelen, hisz pl. azok a nők, akik még gyereket is szültek a "gyermekférfi" szerelmüknek, pl egy harmincéves tanárnő egy 13 éves fiúval esett szerelmi kapcsolatba.. börtönbe kellett vonulnia... pedig az igaz szerelem volt, és hosszantartó kapcsolat...

Polanski pedig csak megdugta a gyereklányt, mert megkívánta oszt jónapot, nem mondd meg anyádnak!

Filmszerepekkel hitegette! Na menjen a fenébe! És üljön.

TREX · http://polarmacko.blog.hu 2009.10.05. 00:19:37

(Én a társadalommal vagyok! Ha a társadalom ellenem fordul, hozok egy golfütőt.)

ergerberger 2009.10.05. 00:40:59

@phaidros: "nem félünk, a Szexuális Zaklatás Panda megvéd! :)"

Húúú, ez tök jó ötlet! Megnézném, ahogy lejátsszák egymás közt! :D

Arszák 2009.10.05. 06:44:22

Gyomorforgató poszt, és főleg a célja az: szerecsenmosdatás.

borzzz 2009.10.05. 06:52:25

@phaidros: Legalább te ne "pedofilozz", akiről jó okkal feltételezem, hogy tudja, mit jelent a pedofik és tud disztingválni. Polanski NEM pedofil.
(Ettől függetlenül bűncselekményt követett el - tehát nem ez a vita tárgya.)
Szomorú, de való, hogy a "pedofil" újabban közellenséggé vált - igen, újabban, holott ez a különösen taszító és kártékony perverzió távolról sem mai "találmány", de volt idő, amikor (gyerek)gyilkossággal kellett párosulnia ahhoz, hogy átlépje az ingerküszöböt. Lehet, hogy ez a párosítás azóta is él a kollektív tudatban.
Mélyen egyetértek azzal, amire utalsz: messze nem igaz az, hogy az igazságszolgáltatást megkerülik a hírességek, míg a köznép tömegesen bűnhődik ugyanezért. A gyermekmolesztálásnál maradva, ennek a latenciája félelmetesen magas, pl. az underclass körében, és egy-két kivételtől eltekintve sose lesz belőle bírósági ügy. Azt a bűncselekményt, amit Polanski elkövetett, milliók követték el rajta kívül, és nemhogy elmenekültek az igazságszolgáltatás elől, de úgy úszták meg, hogy a tettük, akár sokadíziglen ismeretlen maradt.

belekotty 2009.10.05. 06:53:01

Hányhatnékom van ettol a poszttól.
Relativizál egy bűnt. Polanski leitatott és bedrogozott egy 13 éves lányt (ez önmagában bűn) közösült vele (így ez egy felnőtt nőn is erőszak) vagyis egy kiskorúval.
30 éves az itélethirdetés előtt pedig elszökött. Majd ennyi idő után kérte az ügy elévülésére hivatkozva történő ejtését. Egy USA biró pedig úgy gondolta hogy jusztsem, kiadatását kérte Svájctól.
Polasnki rohadjon meg a börtönben! Aki pedig Polasnkit mentegeti, azt qrja seggben egy méretes kancigány.

belekotty 2009.10.05. 06:55:30

@borzzz: Na és? Efebofil. Nekem nincs különbség hogy egy 13 évest vagy egy tízévest húz meg.

H1N1virus 2009.10.05. 08:57:26

Nem értek egyet a sok negatív kommenttel, szerintem korrekt írás!

nyalógép 2009.10.05. 09:17:58

Azt azért ne felejtsük el, hogy a lány lebukásakor és később is úgy vélekedett a barátnőjének, hogy képzeld kivel voltam és milyen jó volt...
Nem pedig úgy hogy képzeld milyen szörnyűség történt velem. Ez számomra elmond mindent és csak annyit fűznék hozzá, hogy egészségükre!

danaz · http://www.autostat.hu/autos-forum 2009.10.05. 10:17:49

Jó volt a cikk (ezt már sztem lehet cikknek nevezni), a felvezetéssel együtt. A kommentekez hozzáolvasva kicsit más megvilágításba került ez az ügy a szememben, bár ettől még a büntetést jogosnak tartanám. De az igazságos tárgyalás is fontos lenne. Bár az már csak illúzió.

laszy001 · http://www.autostat.hu/ 2009.10.05. 10:53:48

@nyalógép: Nem tudom, te mit szólnál, ha a te 13 éves kislányod úgy vélekedne, hogy képzeld, mi történt..., és még jó is volt!? Lehet, hogy én lekevernék neki két nagy pofont és elmagyaráznám, hogy ez nem normális dolog.

Ha Polanski nem tudta felmérni cselekedetének súlyát, és megtette, amit tett, akkor a következményeket is vállalja!

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2009.10.05. 10:59:49

@Môžeš mi pomôct'?: ne butáskodj, gimnázium? ezt az óvónéninek írtam.

@gitáros: Ma, Magyarországon. Pontos. A világ kicsit nagyobb.

@belekotty: tárgyalás elôtt megszökött, így jelenleg nincs ítélet, tehát jelenleg jog elôtt ártatlan.

nyalógép 2009.10.05. 11:08:27

@laszy001: Hidd el hetente tinik ezreivel történik ilyesmi. Jómagam is tudok olyat, hogy a csaj még nincs tizennégy, de huszonéves palija már van. Ha így vélekedsz, ne csodálkozz, ha te értesülsz utoljára.
Ezek a csajok profin tudnak ám falazni egymásnak.

Siona 2009.10.05. 17:58:09

Flat Eric

szerencsere semmi "baj" nincs Bartokkal, o azon szerencses muveszek koze tartozott, akik a szadomazochista, agressziv, skizoid vagyaikat a muveikben szublimalni tudtak, s igy az nem tette tonkre a valos, emberi, civil eletuket. Sajnos, ez nem mindenkinel van igy (Csath, Pasolini).

Ime ket tanulmany hivatkozasul:

www.c3.hu/scripta/thalassa/95/12/04horgas.htm

web.t-online.hu/horgaszcsaba/cikkek/stefi.pdf

fourgee 2009.10.05. 21:02:20

Én drukkolok Polanski-nak, hogyha lecsukják majd Amerikában, utána azért még tudjon filmet forgatni. A börtönélményeket feldolgozó filmjének lehetne az a címe magyarul, szó szerinti fordításban, hogy "Fekete kakasok".

:D

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2009.10.06. 09:50:28

@fourgee:

Oké, forgasson. Utána, ha majd leülte!

Viszont a "black cock" helyett nem lenne jobb a

"turkey on the run" ? mint cím?

Figyelem magam, és bár megértem, hogy ellógott, ki akarna börtönbe sínylődni, mikor élhet és alkothat, mint karcsi hevesen,

de baromi dühös vagyok a fickóra,

Szinte érthetetlenül a dühös, ahhozképest, hogy az áldozat sokkal megbocsátóbb.

Valszeg P-nek kell bűnhődnie azokért a dolgokért, amelyek velem estek meg ifjúságomban, hasonló kaliberű fickók miatt...

oázis · http://mindenamino.blog.hu/ 2009.10.06. 09:51:59

@oázis:

jav:
Szinte érthetetlenül a dühös, ahhoz képest, hogy az áldozat sokkal megbocsátóbb.

csunderlik.péter · http://csucsuka.blog.hu/ 2009.10.07. 18:33:56

Aki Roman Polanskit bántja, magát az Istent bántja. És nem örül neki, annyit elárulhatok: csucsuka.blog.hu/2009/10/06/vampirok_balja_10

mldrv 2009.12.14. 19:22:28

nemtom kérdezte-e már vki, de nem értem miért olyan nagy baj, ha brazíliában elítélték (társadalmilag vagy máshogy) a lányukat fürdés közben fényképező családot. mert ha ez a tény nyilvánosságra került, tehát pl. feltöltötte a család a képeket az internetre, abban valszeg már van valami súlyosan perverz.
na de semmit nem tudok az esetről, szóval simán lehet az is, hogy erőszakkal kényszerítették a kislányt hogy hagyja magát lefényképezni. ebben az esetben végképp meglepő, hogy a poszt írója ebben semmi különöset nem talál...

a lényeg; én nőnemű vagyok, és *örülök*, hogy nem voltam ilyeneknek kitéve gyerekként.
szal sorry, nehezen hiszem el, hogy egy látszólag értelmes ember ilyen posztot ír, ami indirekten ál-tárgyilagos stílusban védelmezi a pedofíliát... ehh.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2010.01.09. 16:42:29

te régen okostojás voltál nem?
miért lettél szomorú?

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2010.01.10. 00:37:12

@tesz-vesz: nem, az okostojás nevû kommentelô nem én vagyok, én szomorutojasként írok mitmióta.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2010.01.10. 00:37:49

@mldrv: tengerben fürdés és bíróságon ítélték el.

szomorutojas · http://tojas.blog.hu 2010.01.24. 12:57:23

@tesz-vesz: a szomorú szó szerintem nagyon szép, van benne valami a hangulatfestô szavakból. Illeszkedne az "Õsz húrja zsong, jajong, busong a tájon s ont monoton bút konokon és fájón." verssorba. Szeretem a szavak zenéjét.

Gundel a Marson (törölt) 2010.01.25. 20:46:17

Na, ebbe majd bekapcsolódok.

Jó hosszú cikk.

Polanski nem pedofil. Egyelőre ennyit.

Gundel a Marson (törölt) 2010.01.26. 19:17:26

Nostehát:

Az áldozat azt mondta, hogy ő már megbocsátott. Azaz lezárta magában a dolgot. Innentől kezdve a hatóságnak illik kihagyni az ügy további folytatásából az áldozatot. Annak elég baj lehet így is, hogy újra felszínre került az egész.

Polanski szemszögéből nézve pedig a tetteiért vállalnia kellene a felelősséget.